on 11:30 PM


VISI SEMESTA
‘SEMESTA GEMILANG 2010’
VISI BERASASKAN STANDARD KUALITI
PENDIDIKAN MALAYSIA [SKPM]
YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK NAZIR SEKOLAH


MISI SEMESTA
UNTUK MENCAPAI VISI TERSEBUT, SEMUA WARGA
SEMESTA
AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH MENGEMBLENG
TENAGA UNTUK MENCAPAI
KECEMERLANGAN DALAM
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
PENCAPAIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN KOKURIKULUM
SAHSIAH DAN BINA INSAN
ASPEK KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
KECERIAAN

0 comments: